WYKONUJEMY:

– adaptacje projektów typowych

– projekty indywidualne

– inwentaryzacje

PROJEKTUJEMY:

– budynki mieszkalne

– budynki gospodarcze

– budynki przechowalni/chłodni owoców

– rozbudowy, przebudowy,

zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków